Caspersen & Krogh Logo

Tegnestuen

Om os

Vi er to arkitekter, der driver tegnestuen i kompagniskab. Det har vi gjort i mange år, og vi har omfattende erfaring med stort set alle former for byggeri, renovering, indretning og design.

Tegnestuens produktionskapacitet er blevet begrænset til os selv, så det er kun de mindre opgaver, vi projekterer alene. Større og mere komplicerede opgaver løser vi sammen med faste og betroede samarbejdspartnere. Når vi påtager os en opgave, så løses den uanset størrelse omhyggeligt med vores byggetekniske og arkitektfaglige ekspertise.

Vi arbejder med stor respekt for betydningen af økonomi og miljø i vores skitsering, projektering og udførelse, og vi følger helst opgaverne til en tilfredsstillende færdiggørelse. Det gælder også helt ned i den lille om- eller tilbygning.

Gennem hele vores tegnestues levetid har vi konsekvent arbejdet på at fremme brugen af naturmaterialer i langtidsholdbare løsninger.

Vi har begge været aktive i byggebranchen i mere end 50 år og gennem tiden været toneangivende for udvikling af byggeriet, hvilket især ses i randersområdet. Det vil vi fortsætte med at være.

Ekspertisen bygger på vores håndværksmæssige, byggetekniske og akademiske uddannelse sammen med den mangfoldighed af byggesager, som vi har stået for:

  • nybyggeri, ombygning og renovering af en mangfoldighed af individuelle enfamiliehuse.
  • rækkehuse, kædehuse og gruppebebyggelser, etagehuse til boligformål – for private, ejendomsudviklere og boligforeninger.
  • skole- og institutionsbyggerier, kommunale og private.
  • erhvervsbyggerier til kontor og produktion

Hans Christian Caspersen

Arkitekt cand.arch. MAA

+45 23 42 56 50

HCC@ckarkitekter.dk

Peter Krogh

Arkitekt cand.arch. MAA

+45 40 10 31 22

PK@ckarkitekter.dk

ANERKENDELSER

tegnestuens historie

1972
Tegnestuen etableres
Tegnestuen etableres

Tegnestuen blev etableret den 1. januar 1972 af Hans Chr. Caspersen og Ejnar Kjerri Rasmussen. Vores første kunde ses i midten.

1972-1977
Von Hatten stræde 22
Von Hatten stræde 22

Første tegnestueadresse var Von Hattenstræde 22i en tidligere skomager- og købmandsbutik.

1977-1986
Store Voldgade 4
Store Voldgade 4

I 1977-1986 holdt vi til i Store Voldgade 4, hvor vi omdannede nogle klubværelser til en tegnestue.
I 1980 etableredes desuden en tegnestue i Luxembourg, som fra 1982 til 2004 blev drevet af Ejnar Kjerri Rasmussen.

1986-1991
Odensevej 6
Odensevej 6

Fra 1986 til 1991 holdt tegnestuen til i et atelier i haven på adressen Odensevej 6 under navnet Caspersens Tegnestue.

1990-2009
Mediehuset
Mediehuset

I 1990 omdannedes tegnestuen til aktieselskab med arkitekterne Mikael Dueholm og Peter Krogh som medindehavere.

Kort tid efter flyttede tegnestuen i nyindrettede lokaler i Mediehuset.

Tegnestuen i toppen af Mediehuset, Niels Brocks Gade 8, havde denne udsigt ind over byen. Det Runde Vindue blev en “institution” gennem næsten 20 år.

I en periode 1993-1994 blev tegnestuen drevet under navnet Caspersen, Hjersing & Krogh. (bl.a. vinderprojektet til Randers Regnskov)

2009-NU
Tøjhushaven 14

Tøjhushaven 14

Efter 19 år i Mediehuset indrettede Caspersen & Krogh i 2009 et “arkitekturværksted” i den gamle logesal i Rosenlund.

Et sted, der har rødder tilbage i 1800-tallet som traktørsted, senere loge, senere danseinstitut nær den romantiske bypark i Tøjhushaven. Her er der højt til loftet.

Har du lyst til at vide mere?