Caspersen & Krogh Logo

Caspersen & Krogh
Arkitekter MAA

Tøjhushavevej 14 - 8900 Randers C - +45 86 43 31 22 - tegnestuen@ckarkitekter.dk

Tøjhushavevej 14
8900 Randers C
+45 86 43 31 22
tegnestuen@ckarkitekter.dk

Om os

Vi er to arkitekter, der driver tegnestuen i kompagniskab. Det har vi gjort i mange år, og vi har omfattende erfaring med stort set alle former for byggeri, renovering, indretning og design.

Tegnestuens produktionskapacitet er blevet begrænset til os selv, så det er kun de mindre opgaver, vi projekterer alene. Større og mere komplicerede opgaver løser vi sammen med faste og betroede samarbejdspartnere. Når vi påtager os en opgave, så løses den uanset størrelse omhyggeligt med vores byggetekniske og arkitektfaglige ekspertise.

Vi arbejder med stor respekt for betydningen af økonomi og miljø i vores skitsering, projektering og udførelse, og vi følger helst opgaverne til en tilfredsstillende færdiggørelse. Det gælder også helt ned i den lille om- eller tilbygning.

Gennem hele vores tegnestues levetid har vi konsekvent arbejdet på at fremme brugen af naturmaterialer i langtidsholdbare løsninger.

Vi har begge været aktive i byggebranchen i mere end 50 år og gennem tiden været toneangivende for udvikling af byggeriet, hvilket især ses i randersområdet. Det vil vi fortsætte med at være.

Ekspertisen bygger på vores håndværksmæssige, byggetekniske og akademiske uddannelse sammen med den mangfoldighed af byggesager, som vi har stået for:

  • nybyggeri, ombygning og renovering af en mangfoldighed af individuelle enfamiliehuse.
  • rækkehuse, kædehuse og gruppebebyggelser, etagehuse til boligformål – for private, ejendomsudviklere og boligforeninger.
  • skole- og institutionsbyggerier, kommunale og private.
  • erhvervsbyggerier til kontor og produktion

byggeri kategorier

Enfamiliehuse

Enfamiliehusene er udviklet i tæt dialog med ejer, bruger eller udvikler, så de bliver personlige og forskellige efter den virkelighed, de ligger i. Vi følger med tiden, men falder ikke for flygtige modepåhit. Op gennem vores 50 års udvikling af familiehuse, ses den røde tråd.

sommerhuse

Udvikling af huse til brug for rekreation og fritidsliv er en særligt spændende kategori for os at arbejde med. Naturen og omgivelserne spiller en særlig vigtig rolle, og indretningen, udtrykket, materialevalget og stemningen skal bidrage til afslappet livsførelse.

EtageBoliger

Når vi udformer menneskeboliger i etagehuse, så lægger vi vægt på at skabe gode lysindfald med gennemlyste rum, muligheder for fællesskab og indbydende uderum.

institutioner

Kategorien dækker over et bredt spekter af skoler for børn og voksne, bygninger for fællesskab, aktivitet og bevægelse,

erhverv

Vi har arbejdet med mange former for erhvervsbyggeri, hvor en del af opgaven har været at eksponere den pågældende virksomhed og skabe gode forhold for brugerne. Vi viser her eksempler på bygninger for administration og produktion.

Grønland

Med afsæt i Sømandshjem har vi siden 1992 arbejder med hoteller og dertilhørende servicebygninger i de største byer i Grønland.

De særlige forhold opfordrer til en kombination af moderne byggeteknik og traditionel arkitektur og farveforståelse.

Se hele vores portefølje af projekter

ANERKENDELSER

Har du lyst til at vide mere?